Media  •  Tiedotteet

Akkreditointi

Median akkreditoituminen tapahtumiin

Hyvä median edustaja! Ilmoitahan akkreditointilomakkeessa selvästi lipputoiveesi HimosLomien tuottamaan tapahtumaan sekä osoite, johon haluat liput lähetettävän. Ilmoitamme kaikille hyväksytyille henkilökohtaisesti.

Kuvaaminen onnistuu, kun pyydät etukäteen bändiltä luvan siihen, ja välität luvan viimeistään kyseisen viikon maanantaina osoitteeseen himoslomat@himoslomat.fi. Lupa tulee olla kirjallinen, esim. sähköpostiviesti.

HimosLomat |  020 711 9200  | himoslomat(at)himoslomat.fi