Akkreditointi

Median akkreditoituminen tapahtumiin

Hyvä median edustaja! Ilmoitahan akkreditointilomakkeessa selvästi lipputoiveesi HimosLomien tuottamaan tapahtumaan sekä osoite, johon haluat liput lähetettävän. Ilmoitamme kaikille hyväksytyille henkilökohtaisesti.

Media  •  Tiedotteet

Himos Keskusvaraamo |  020 711 9200  |  himoslomat@himoslomat.fi